Organizacja pracy

Lekarz odporny w relacjach. Konkurowanie odpornością osobistą w świecie napięć

2022-09-18T11:13:33+02:00

W trakcie szkolenia dowiesz się: jak lekarz może budować odporność w relacjach, jak zbudować autorytet wokół emocji i doświadczeń, jak ustalać granice między czas wolnym a czasem pracy oraz jak radzić sobie z napięciem i stresem w zawodzie lekarza

Przejdź do góry